Velkommen til Beredskab Gentofte


Beredskab Gentofte skaber størst mulig sikkerhed og tryghed for borgerne.Akut hjælp

Ved akut sygdom, ulykker, brand eller akutte politisager skal du ringe 1-1-2. Se yderligere information ved at klikke her.

Kurser

Beredskab Gentofte tilbyder afholdelse af en række forskellige kurser for kommunens institutioner. Læs mere her.

Anmeldelser

Her har du mulighed for at printe, udfylde og sende  anmeldelsesskemaer ved f.eks. overnatning og teltopstilling.  

Fakta

Beredskab Gentofte er Gentofte Kommunes brandmyndighed, og vi har det overordnede ansvar for brandslukning i kommunen. Den operationelle indsats er udliciteret til Falck. 

Udover brandslukning løser vi omfattende opgaver på det brandforebyggende område i kommunens institutioner, private virksomheder og hos borgerne. 

Vi yder bl.a. rådgivning og information, som skal være med til at reducere risikoen for ulykker og katastrofer. 

Dette forebyggende arbejde sker bl.a. gennem brandteknisk byggesagsbehandling, brandsyn, risikoanalyser, beredskabsplanlægning og undervisning. 

Den røde hane

"Den røde hane" på Brandstationen blev skabt af kunstneren Helge Holmskov i anledningen af Gentofte Brandvæsens 75 års jubilæum i 1977.  
Er i dag logo for Beredskab Gentofte.

Vidste du...

At brandbilerne i Gentofte har landets hurtigste udrykningstid med ca. 5,5 minut i gennemsnit.

Gentofte Kommune har en indsatsleder på rådighedsvagt døgnets 24-timer året rundt. Indsatslederen kører direkte fra opholdsstedet til branden/ulykken.

Beredskab Gentofte er myndighed, og har ansvaret for indsatsen ved de ulykker, som finder sted inden for kommunens grænser.

Gentofte Kommune har indgået aftale med Falck Danmark A/S om levering, drift af brandmateriel samt mandskab og dermed er det Falck, som varetager selve brandslukningsopgaven.